Czy domy kultury potrzebują własnej ustawy??

aktualności » Czy domy kultury potrzebują własnej ustawy??

 

Domy, ośrodki i centra kultury, to druga po bibliotekach grupa instytucji kultury w Polsce pod względem liczebności. Jednocześnie działalność domów kultury jest najsłabiej uregulowana przepisami. „Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej” jedynie wymienia domy kultury wśród form działalności kulturalnej. Poza tym nie istnieją przepisy regulujące działalność tego typu instytucji. Inaczej jest w przypadku bibliotek (Ustawa o bibliotekach) czy muzeów (Ustawa o muzeach). Brak regulacji powoduje, że istnieje przestrzeń do nadużyć organizatorów w stosunku do instytucji oraz wynaturzeń ich działalności, głównie w zakresie edukacji kulturalnej.


W środowisku dyrektorów lokalnych instytucji kultury, głównie za sprawą Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury, toczy się dyskusja dotycząca potrzeby uchwalenia ustawy dotyczącej lokalnych instytucji kultury. Prezentujemy artykuł Pawła Kamińskiego - Prezesa Stow.DSIK - będący pierwszym podumowaniem dwóch spotkań dyrektorów samorządowych instytucji kultury:

- Kamienna Góra, woj. dolnośląskie (9.05.2016.)
- Ślesin, woj. wielkopolskie (15.09.2016.)

Zapraszam do zapoznania sie z tekstem i przesyłania uwag na adres: a3@taklamakan.pl

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com
Facebook